Ervaring toevoegen

Verbondenheid

Ik heb van augustus 1974 tot en met juni 1980 op het Ubbo Emmius gezeten. De afdeling was Atheneum A. Daarna ben ik theologie gaan studeren in Utrecht waar ik eerst een tweejarige vooropleiding Grieks en Latijn moest volgen.

Mijn beroep is gemeentepredikant in de PKN vanaf 1994, momenteel predikant in de Pauluskerk te Lisse. Daarnaast ben ik gecertificeerd supervisor en coach (LVSC).

Waar ik met plezier aan terugdenk is mijn tijd in de schoolkrantredactie vanaf halverwege de brugklas t/m klas 5. Je kreeg de ruimte om hier initiatieven te ontplooien: ik ben een tijd hoofdredacteur geweest en mocht de redactie aansturen; daarnaast leuk contact met de administratie van de school en met docenten (ik heb menig docent geïnterviewd in die periode).

Wat mij bijgebleven is, zijn vooral de klasseavonden aan het eind van een schooljaar, de werkweek in Appelscha – de verbondenheid tussen de leerlingen en docenten. Daarnaast was het mogelijk om de discussie aan te gaan over de christelijke identiteit van de school: hoe geef je die vorm.

Henk Reinders
Lisse