Ervaring toevoegen

Over talenten, toetjes en telaatkomers

De eerste zaken die in mijn gedachten komen als ik aan ik mijn schooltijd op het Ubbo terugdenk zijn niet de inhoud van de lessen die ik in die 6 jaren kreeg op alle gebieden van aardrijks- tot wiskunde. Het zijn toch vooral de activiteiten en gebeurtenissen rond die lessen die zijn blijven hangen. Van de Concoursen Culturel in Veendam, tot de model-Verenigde Naties in Haarlem en Den Haag. Van het vegen op de pleinen na herhaaldelijk te-laat-komen tot het schaken in de aula tot die aan het eind van de middag ontruimd werd. De onvergetelijke excursie naar Rome.

Wat vooral ook bij is gebleven zijn de pauzes. Pauzes met de broodjes van thuis en een toetje van meneer Oost.  Pauzes waarin vriendschappen werden gesmeed, waarin we ruimte kregen voor een gebedsgroep, en achteraf ook het moment dat ik mijn latere vrouw tussen de kapstokken heb ontmoet…

Tegenwoordig ontmoet ik nog steeds regelmatig betrokkenen bij het Ubbo Emmius. Ik herken nog steeds de drive om het beste voor alle kinderen te willen organiseren. Een plek waar allereerst goed en relevant onderwijs geleverd wordt in mooie gebouwen, maar vooral ook een plek waar jongeren de mogelijkheden en de ruimte krijgen om zichzelf en hun talenten te ontwikkelen. Dezelfde ruimte die ik ook ervaren heb…

 

Johan Hamster

Leerling 1994-2000

Wethouder van de gemeente Stadskanaal sinds 2010