Was het een vlaag van lichtvoetige directievoering, de wens tot het aangaan van de toen beginnende educatieve concurrentie, of een langgekoesterd verlangen om een vérstrekkend onderwijskundig ideaal te realiseren? Wie zal het zeggen? Maar een feit is dat begin 1975 door de mavo-directie werd besloten dat ook hun school een meerdaagse buitenlandse reis of excursie zou organiseren. Leerlingen uit de examenklassen konden zich daarvoor aanmelden, en een ervaren docent zou de excursie organisatorisch en inhoudelijk voorbereiden. Parijs was het beoogde reisdoel. Helaas werd de beoogde docent ziek, waarop de reis in het water dreigde te vallen. Twee jonge parttimedocenten, Hans Koppen (aardrijkskunde) en Betty Jansen-de Jong (Frans), werden echter, enigszins tot ieders verrassing (niet het minst van henzelf) door de directie aangewezen als vervangende reisleiding. Zij zouden daarin worden bijgestaan door de collega’s Albert Rozema (wiskunde) en Nico Knoop (muziek). De reis diende plaats te vinden in de periode van 15 t/m 19 februari 1975.  

Buiten Hans en Betty was geen van de begeleiders eerder in Parijs geweest. Hetzelfde gold voor Leo, de chauffeur van de autobus. 29 leerlingen gaven zich voor de reis op. In het midden van de jaren zeventig ging nog maar een beperkt aantal inwoners van Stadskanaal en omstreken over de grens op vakantie, dus vrijwel geen van de scholieren had ervaring in het buitenland. Daar lag meteen ook het doel van de reis: leerlingen in contact te brengen met een andere cultuur, met de historie van Parijs als hoofdstad van een groot en invloedrijk land, en hen kennis laten maken met het dagelijks leven in een échte wereldstad. Van niet minder belang was dat de leerlingen tijdens de meerdaagse reis als groep op een prettige wijze met elkaar leerden omgaan.

In zeer korte tijd moest de reis worden voorbereid. Op grond van eigen ervaringen stelden Hans en Betty een programma samen dat bestond uit museumbezoeken, stadsexcursies en een rondrit ‘Paris by night’. Geslapen en gegeten werd er in een jeugdhotel. De groep toerde door Parijs met bus en metro en er werd veel gewandeld. Leerlingen mochten ook een middag in kleine groepjes zélf op stap (wat voor iedereen spannend was in het pré-smartphone tijdperk). Vooraf was voor de excursiegangers een boekje samengesteld met informatie over de geschiedenis van Parijs, over wat daar zoal te zien zou zijn en met allerlei handige tips en wetenswaardigheden.

De sfeer tijdens de excursie was geweldig. Begeleiders en leerlingen keken hun ogen uit. Iedereen voelde aan dat het een experiment voor de school betrof en deed naar vermogen mee. Geen wanklank werd gehoord. Ook de evaluatie na afloop leerde dat leerlingen en begeleiders een leuke, informatieve en vormende reis hadden meegemaakt.

In de jaren daarop werd de Parijsreis nog herhaalde malen, inhoudelijk vrijwel ongewijzigd, opnieuw georganiseerd.   

 

Hans Koppen, docent aardrijkskunde aan De Steiger van 1 november 1972-1 augustus 1977

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.