Het jubileum van scholengemeenschap Ubbo Emmius in 2019 is de aanleiding om op basis van de inspirerende geschiedenis een positief verhaal te vertellen over Ubbo Emmius én over de hele regio. Ubbo Emmius en Oost-Groningen: een school en een regio om trots op te zijn. De Eeuw van Mijn Ubbo wil het erfgoed van de regio en de school visualiseren door het persoonlijke verhaal centraal te stellen.  

Geschiedenis van de school én van de regio

Scholengemeenschap Ubbo Emmius heeft een lange geschiedenis om op terug te kijken. In honderd jaar tijd zijn het aanzien van de school en de rol die Ubbo Emmius speelt in de regio sterk veranderd. Dat geldt eveneens voor de maatschappij waarin de school functioneert. Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo beoogt inwoners van Oost-Groningen en andere geïnteresseerden te informeren over de betekenis van honderd jaar geschiedenis. Geschiedenis van de school én van de regio. Die regio, Oost-Groningen, komt er in de landelijke berichtgeving en opinie niet altijd even goed vanaf. Denk aan een recent gesprek tussen Jeroen Pauw en Ferry Mingelen over de opvangcentra voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Laatstgenoemde meldde: ‘Je zou altijd zien dat zo’n opvangcentrum ergens in Appingedam zit, in zo’n streek waar niemand eigenlijk wil zijn, behalve als je asielzoeker bent.’

Jubilea zoals die van Ubbo Emmius in 2019 tonen aan dat het beeld van Oost-Groningen als een onderontwikkeld gebied onterecht is. Aan de hand van deze inspirerende geschiedenis wil de stichting niet alleen een positief verhaal vertellen over Ubbo Emmius, maar over de hele regio. Ubbo Emmius en Oost-Groningen: een school en een regio om trots op te zijn. De Eeuw van Mijn Ubbo wil het erfgoed van de regio en de school visualiseren door het persoonlijke verhaal centraal te stellen. Er wordt een webomgeving gecreëerd waarin een eeuw geschiedenis aan de hand van interviews in beeld wordt gebracht. Daarnaast wordt deze webomgeving aangevuld met historische voorwerpen en kunstzinnige uitingen tot een fysieke rondreizende tentoonstelling. In de totstandkoming van deze twee onderdelen spelen de leerlingen van Ubbo Emmius en erfgoedpartners in de regio een centrale rol.

Doel

Stichting De Eeuw van Mijn Ubbo heeft ten doel inwoners in Oost-Groningen, met name jongeren, maar ook andere geïnteresseerden, te informeren over de betekenis van honderd jaar geschiedenis en kenmerken van de regio en (het onderwijs van) Ubbo Emmius in het bijzonder, door middel van het verzamelen, (digitaal) archiveren en presenteren van voorwerpen, egodocumenten en (audiovisueel vastgelegde) interviews, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Jaap Duit, voorzitter
 • Bert Dijkstra, secretaris
 • Johan Smith, penningmeester
 • Gerard van Vliet, algemeen bestuurslid
 • Jannette Nijhof-Keizer, algemeen bestuurslid

 

Het bestuur wordt professioneel ondersteund door:

 • Germa Greving, historicus, oud-leerling
 • Kirstin Smid, PR en communicatie, oud-leerling

Comité van Aanbeveling

 • Mevrouw H.H. (Helen) Kämink
  Directeur Streekhistorisch Centrum Stadskanaal
   
 • Mevrouw K. (Klaas) Sloots 
  Burgemeester gemeente Stadskanaal 
   
 • De heer dr. B. (Ben) Tiggelaar
  Oud-leerling, onafhankelijk schrijver, spreker en gedragswetenschapper
   
 • Mevrouw drs. G.R. Peetoom
  Oud-leerling, theoloog en predikant in de PKN en tot 2019 partijvoorzitter CDA. 
   
 • De heer F.W. (Frits) Borgesius
  Oud-leerling en bakker in Stadskanaal
   
 • De heer Ing. H.H. (Harry) Kiewiet
  Oud-leerlingen- en docentengroep Stationslaan 
   
 • De heer J.J. (Jur) Stavast
  Oud-leerling, oud-burgemeester gemeente Stadskanaal
   
 • De heer H.J. (Harm Jan) Riksen
  Oud-leerling

 •  

Projectplan

Hier het projectplan (PDF) om te downloaden.