Ervaring toevoegen

Computers op het Ubbo

Rond 1980 deed de ICT haar intrede. Meneer Boxma had contact gelegd met de Universiteit Utrecht en wij konden programma's schrijven op 'schrapkaarten': één kartonnen kaartje per programma-tekstregel, waarop je met potloodletters en commando's aankruiste. Een week later kreeg je de afdruk van je programma en het resultaat terug. Meestal iets als 'syntax error in line 15' en dan was je weer een week verder. Al snel gingen er wekelijks meerdere volle doosjes schrapkaarten met ECOL-programma's naar het IOWO in Utrecht. Dit was toen ik in VWO4 zat en ik heb toen tijdens de Wiskunde B lessen ook zelf les hierover gegeven. Later kwamen de eerste echte computers op school, vier BBC Micro's, heel fijne computers, je programma zette je op een cassettebandje. Als VWO5-leerling heb ik ook daarover lesgegeven, in de Basic programmeertaal en in Machinecode, ook aan leraren. Heerlijk pionieren. Na het Ubbo heb ik Sterrenkunde en Informatica gestudeerd en ben ik in de ICT beland, waar ik nog steeds in werk (CGI). Wel heb ik dat inmiddels verbreed naar de zorg (Paletzorg) en wetenschap (RUG). 

 Jacob Mulder, Atheneum 1978-1984