Opening expositie Winschoten: 6 april

10-03-2022

De expositie van De Eeuw is wordt periode opgebouwd in de voormalige kweekschool aan de Stikkerlaan in Winschoten. Hier vinden we ook aansluiting bij het bestaande initiatief 'Oud-Winschoten'. De expositie wordt geopend op 6 april a.s. We nodigen u daarvoor van harte uit. 


In 2019 bestond onze school honderd jaar. Om de historie te ontsluiten werd de stichting “De eeuw van mijn Ubbo” opgericht. Op 23 februari 2016 is de akte van oprichting bij de notaris gepasseerd. De verhalen werden verzameld, de website en tentoonstelling werden ingericht en.... de expositie ging op reis. De laatste stop in deze reis is Winschoten.

De expositie van De Eeuw is opgebouwd in de voormalige kweekschool aan de Stikkerlaan in Winschoten. Hier vinden we ook aansluiting bij het bestaande initiatief 'Oud-Winschoten'.

We nodigen u van harte uit voor de feestelijke opening!  Deze opening van de expositie is gepland op: 6 april, vanaf 14:00 uur. Na de inloop wordt om ongeveer 14.30 uur de expositie geopend door wethouder Nieboer. 

We kijken uit naar uw komst!

Wilt u ons laten weten of u aanwezig kunt zijn? Dit kan via Jannette Nijhof (via mailadres: jannette@deeeuw.nl).  

 

Over en door oud-leerlingen

We danken ook op deze plek de gemeente Oldambt en alle vrijwilligers voor hun hulp! Het zijn er teveel om op te noemen, maar hierbij een greep uit de hulptroepen. 

De panelen voor deze expositie in Winschoten zijn gemaakt door oud-leerling Harry Kiewiet. De afdrukken zijn gesponsord door een oud-Ubbo-leerling Cor Boerma van CQ reclame in Winschoten. De Winschoter bijdrage is tot stand gekomen in samenwerking met oud-personeelsleden en oud-leerlingen van "De Rensel".

De verhuizing van de panelen is mede mogelijk gemaakt door de familie Greving. Germa Greving is daarnaast als historicus betrokken bij het samenstellen van de tijdlijn en het verzamelen van alle verhalen, waarbij oud-docent Jan Wilpshaar haar heeft geholpen. 

We kijken terug op een mooie samenwerking!