Persbericht: jubileumjaar in aantocht

05-12-2018

Lees hier het persbericht of bekijk de nieuwsbrief online.


Een fundament van 100 jaar

Nu het jaar ‘2019’ al aan de voordeur staat, komt het 100-jarig bestaan van Scholengemeenschap Ubbo Emmius dichtbij. Stichting De Eeuw van Mijn Ubbo is al enige tijd bezig met het vastleggen van ‘erfgoed’ van deze school in de regio. Voormalig leerlingen en medewerkers worden geïnterviewd, voorwerpen worden verzameld, het archief wordt in beeld gebracht. Het centrale thema is zichtbaar (voorwerpen en foto’s) én hoorbaar (video’s) materiaal die typerend zijn voor de persoonlijke verhalen  waarmee de tijdsgeest duidelijk wordt.  
 

 

Oproep

Om het verzamelen van materiaal, het maken van de tentoonstelling en het ontwikkelen van de online tijdlijn (www.deeeuw.nl) mogelijk te maken, wordt hard gewerkt aan fondsenwerving. Om dit kracht bij te zetten, onderneemt De Eeuw de komende tijd een aantal activiteiten. Ook via dit bericht doet De Stichting een oproep om het werk te ondersteunen. Financieel, maar zeker ook met materialen uit de verschillende decennia. Deze kunnen in bruikleen aangeboden worden via de website van De Eeuw.  
 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Stadskanaal

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Stadskanaal zal de stichting zich presenteren. Wist u dat de gemeente Stadskanaal in 2019 vijftig jaar bestaat? Dat is uiteraard ook reden voor een feestje!

 

Symposium "Toekomst van Onderwijs"

Begin maart wordt er door Scholengemeenschap Ubbo Emmius een symposium georganiseerd waarin de toekomst van het onderwijs centraal staat. Om vooruit te kunnen kijken, is het ook zeker goed om eens terug te kijken: wat kunnen we van het verleden leren? Voor medewerkers van Ubbo Emmius is dan gelegenheid om meer te zien van expositie van De Eeuw.

 

Reünie: zaterdag 28 september 2019

De datum van de reünie voor Ubbo Emmius Stationslaan is bekend: op zaterdag 28 september gaat het gebeuren. Ook dan is ruimte voor de expositie van De Eeuw. Houd de website: https://www.ubbostationslaan100.nl/ in de gaten.

 

Doneren of een bijdrage leveren aan de tijdlijn? Meer informatie over De Eeuw van Mijn Ubbo vindt u op www.deeeuw.nl.