13-03-2019
In 2019 bestaat Ubbo Emmius 100 jaar. Ubbo Emmius locatie Stationslaan organiseert op zaterdag 28 september 2019 een reünie. Via de volgende website wordt zo snel mogelijk een globaal programmaoverzicht geven. Het ligt in de planning de digitale inschrijving voor de reünie te openen vanaf mei 2019.

https://www.ubbostationslaan100.nl/