Dit is de privacyverklaring van Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo, inzake de website deeeuw.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo door middel van verwerkingen via onze website www.deeeuw.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn (zoals YouTube). Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens het privacystatement en de disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL (het webadres) is gewijzigd.

Wanneer u uw bijdrage levert (op welke manier dan ook) aan Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de administratie van Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld herinneringen of (woon)adressen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (alleen bij donaties)


Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanvullen van onze tijdlijn met ego-documenten en persoonlijke verhalen en foto's of video's.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of direct mail.
 • Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. 
 • Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo worden gebruikt om u te informeren over de werkzaamheden van Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van De Eeuw van Mijn Ubbo-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo.

Toestemming gebruik foto's
Foto’s van vroeger, die worden aangeleverd door ons netwerk, worden door de Stichting niet actief gescreend op personen. De contactgegevens van deze personen zijn doorgaans niet of nauwelijks te achterhalen. De AVG die op 25 mei 2018 is ingegaan, zal impliceren dat vanaf dat moment en voor gebruik van foto’s die betrekking hebben op de periode na 25 mei actief toestemming zal worden gevraagd.  

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om (uw eventuele eerder afgegeven) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, waaronder ook bedoeld wordt afbeeldingen of video's geplaatst op onze tijdlijn, die wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

Stichting De Eeuw van Mijn Ubbo
t.a.v. het bestuur
p/a Stationslaan 17
9503 CA  Stadskanaal

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Daarbij vragen we u om exact aan te geven om - indien het gaat om foto's, verhalen of video's - welke gegevens het gaat (bestandsnamen of weblocaties). We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over Cookies

Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein stukje informatie dat bij het bezoek aan deze website door uw browser kan worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.