Eind mei 1919 bracht inspecteur Gerrit Bolkestein – de grootvader van Frits Bolkestein en later minister van onderwijs (1871-1956) – een bezoek aan Stadskanaal. Hij vond het gebouw en het terrein geschikt, met name met het oog op ‘openluchtspelen’. (Misschien bedoelde hij gymnastieklessen?) Wel had hij moeite met het percentage bevoegde leerkrachten. Dat was onvoldoende voor een hbs met een vijfjarige cursus. Vergun­ning kon worden verleend voor een school met driejarige cursus, maar die situatie werd door het bestuur ongewenst geacht in verband met de nog steeds bestaande concurrentie van een openbare hbs.

In een vergadering in juli werd druk overleg gepleegd over het benoemen van bevoegde leraren. De moeilijkheid was dat bevoegde leraren duur waren en soms niet de gewenste signatuur hadden. In die tijd werden als gevolg van de onderwijspacificatie overal in het land veel nieuwe christelijke hbs’en opgericht. Verder wilden geschikte kandidaten liever niet naar het afgelegen noorden van het land verkassen; het gebied was moeilijk te bereiken en leeg en uitgestrekt.

Een tweede bezwaar van de inspecteur was dat de villa, het toekomstige schoolgebouw, in de gemeente Borger stond. Op grond daarvan wilde het Ministerie van Onderwijs de school indelen in de derde klasse, wat betekende dat de subsidie lager uitviel. Het bestuur slaagde er niet in om in de tweede klasse ingedeeld te worden en besloot de leraren toen maar uit eigen middelen te betalen als ware het een school van de tweede klasse; een flinke belasting. Uiteindelijk werd toch aan de eisen voldaan door de benoeming van de heer L. Touwen uit Hilversum voor wiskunde. Hij was officier van de Koninklijke Militaire Academie in Breda en zodoende bevoegd om wiskundeonderwijs te geven. Hij kreeg de toezegging dat, als hij naar Stadskanaal zou komen, benoemd zou worden tot onderdirecteur. Het bestuur trok die belofte later weer in, nadat gebleken was dat hij ordeproblemen had. Naast wiskunde gaf hij het vak natuurlijke historie, te vergelijken met het huidige vak biologie.

Naast de lastige zoektocht naar geschikt personeel was het moeilijk om geschikte woonruimte voor de docenten en de directeur te vinden. De gemeente Onstwedde – Stadskanaal was tot 1969 opgesplitst in de gemeente Wildervank en de gemeente Onstwedde – kon de kersverse school hier ook niet in voorzien. Het was natuurlijk voor een directeur en zijn gezin verre van ideaal om boven de school te wonen. Nog afgezien van dit probleem werd hem vóór het begin van de cursus 1920/1921 ook gevraagd twee kamers af te staan voor extra lokalen. 

Brugwachter Dieters bij Gemaintehoesdraaigie

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.