In 1959 vierde het Christelijk Lyceum haar 40-jarig bestaan, dat met talrijke festiviteiten gepaard ging. In dat feestjaar was ik, Geerhard Schaap, voorzitter van de schoolclub. Rector Algera zag geen ruimte voor ook nog het jaarlijkse schoolfeest: 'er is genoeg gefeest, het is mooi geweest'.
Ik liet het er niet bij zitten en heb eigenhandig, gesteund door mijn bestuur, een bijeenkomst van de leerlingen georganiseerd in de gymzaal die destijds ook dienst deed als aula. In een vurig betoog heb ik mijn medeleerlingen overtuigd dat het schoolfeest een must was..zeker in een jubileumjaar. Bij acclamatie nagenoeg ieder’s instemming.
Hierop had Algera geen weerwoord...'Geerhard, je bent mij te slim af, ga je gang'. Het werd een waardig en succesvol schoolfeest.

Voorzitter van de schoolclub, de heer Schaap, overhandigt aan mw Hoving-Van Harn een oorkonde met penning, waarmede voor altijd haar erelidmaatschap van de schoolclub 'Cornelis Hoving' is vastgelegd. (Citaat uit Noord-Ooster van maandag 7 sept. 1959)


Het schoolclubbestuur met vlnr Henk Jansen, Anneke Mulder, Roelie Greving, Geerhard Schaap en Gerard Kuiper.
 

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.