De 50-er jaren waren de naoorlogse opbouwjaren. Ook Philips wilde uitbreiden. Voor werkgelegenheid in de randgebieden van Nederland waren subsidies beschikbaar. Philips zocht veel laaggeschoolde arbeiders om in het productieproces te werken en die waren in de randgebieden voldoende aanwezig. Hoger opgeleide mensen kwamen uit Eindhoven, Nijmegen en natuurlijk ook deels uit onze regio.

Philips heeft die jaren dan ook veel fabrieken gesticht in Zeeland, Limburg, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Zie ook de spreidingskaart uit 1950 in vergelijking met 1970. Ook de veenkoloniën kwamen in aanmerking.

Het gemeentebestuur van Onstwedde deed er alles aan om een Philipsvestiging binnen te halen: er moesten woningen komen (dat werd uiteindelijk Plan ter Maars), een Middelbaar Technische school, een sporthal en sportvelden en een vliegstrip. Er waren al plannen voor een schouwburg en een ziekenhuis en de komst van Philips is hier doorslaggevend in geweest.

Omdat Philips op zeer korte termijn wilde beginnen met de productie, stelde de gemeente de gebouwen van de gemeentewerf beschikbaar (zie de luchtfoto van de Oude Markt). Deze hallen werden leeggemaakt en Philips kon hier in 1955 intrekken.

Omdat al bekend was dat Philips hier geen ruimte voldoende had, werd er begonnen te bouwen aan een vijftal hallen aan de Vledderweg. In 1956/7 werden deze in gebruik genomen, ook als tijdelijke productiefaciliteit (zie de volgende luchtfoto).

Vervolgens werd besloten om de echte produktielokatie aan de Brugstraat te bouwen en in 1959 werd de eerste hal in gebruik genomen. Zie ook de foto’s van de eerste ‘spade’ tot de bouw van de beeldbuizenfabriek.

 

 

In 1955 is Philips begonnen met 20 medewerkers (zie ook de eerste personeelsfoto), na een jaar waren er al 200 (tweede personeelsfoto) en in 1960 waren er al 1000 (zie grafiek).

 

Aan de Oude Markt kwam een vestiging van PTI (Philips Telecommunicatie Industrie). Het hoofdkantoor was gevestigd in Huizen. Men maakte hier relais voor de telefooncentrales. Van het productieproces zijn nog veel foto’s bewaard gebleven.

Na enkele jaren kwam de regering met een bestedingsbeperking en voor PTI was er weinig werk meer en de productie van relais werd stopgezet.

Philips besloot om de fabriek aan de Vledderweg te gebruiken voor een vestiging van de divisie Electronenbuizen. Er werden halfgeleiders gemaakt (diodes en later transistoren). (De eerste transistor was pas in 1947 uitgevonden!)

Ook de fabriek aan de Brugstraat werd gebouwd voor de halfgeleiderfabrikage. 
 

Begin 60-er jaren werd besloten om ook een beeldbuizenfabriek in Stadskanaal te vestigen.

Ed Donga, Museum Philips Stadskanaal (zie ook http://www.museumphilipsstadskanaal.nl/index1.html
In juni 1960 vond de officiële opening van het terrein aan de Brugstraat plaats. Op de laatste foto 's ziet u een uitgebreid verslag hiervan in De Veenkoloniale. Op de foto staan de heer en mevr. Dorsman afgebeeld op 5 juni 1960, klaar om naar de nieuwe locatie te gaan voor de opening. ( Bron: archief Mies Dorsman)

 

 

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.