Herinneringen van Karel Kuhlmann, leerling van het christelijk lyceum Stadskanaal/Ubbo Emmius Lyceum tussen 1961 en 1967.

Geboortedatum: 19 maart 1949. Ik woonde aan de Hoofdstraat 50 en ging altijd lopend naar school (ongeveer 300 meter). Er waren destijds drie eerste en drie tweede klassen. Daarna vond splitsing tussen HBS en Gymnasium plaats. In klas 1a en 2a zaten alleen maar jongens, die verder weg woonden, klas 1c en 2c waren gemengd en leerlingen van die klassen woonden  "vlak" bij school. Tot 1965 heette de school nog Christelijk Lyceum.

Ik was een van de eerste Rooms-Katholieke kinderen, die op het lyceum kwam ( mijn zus Dymph en buurjongen Leo Caspers, een of twee jaar daarvoor als eersten). Ik was vrijgesteld van godsdienstles. Rector Algera heeft bij het lesrooster, gedurende de gehele schoolperiode tot en met 6bèta daaraan gedacht, waardoor godsdienst       (gegeven door de heer Erkelens) in mijn klas altijd werd gegeven op een (maandag)morgen. Dan kon ik later naar school.

In mijn schoolperiode werd elk jaar door leerlingen vanaf de tweede klas (schriftelijk) gestemd voor wie zitting zou krijgen in het bestuur van de leerlingenvereniging "Cornelis Hoving". Het betrof leerlingeninspraak avant la lettre! Er waren geen stromingen of partijen; je mocht wel reclame maken om verkozen te worden. In juni 1965 werd ik verkozen tot voorzitter. In het schooljaar 1965 - 1966 voerden wij als leerlingen-bestuur veel geprekken met leraren en organiseerden klassenavonden en schoolfeesten. Toen mocht er (nog) niet worden gedanst. Er zijn zelfs vergaderingen van het schoolbestuur aan gewijd. Als voorzitter van de leerlingenvereniging moest ik bij bestuursvergaderingen verschijnen!

De lessen, die mij het meest zijn bijgebleven:  -biologie in gymnasium 5/6 bèta door de heer Bult: mede vanwege  de uitleg omtrent Darwin en de evolutietheorie, wat bij het christelijk middelbaar onderwijs in die tijd nog niet gangbaar was; ook daar omtrent werden bestuursbesluiten genomen! Het scheppingsverhaal uit Genesis zou toch "ja/nee" doorslaggevend zijn.    - wiskunde in gymnasium 5/6 bèta door de heer Sloff; vele zijpaden werden bewandeld, voor zover je de wiskundestof  "meester" was.

In het schooljaar 1965 - 1966 werd de bij-/nieuwbouw gerealiseerd. Namens de leerlingen mocht ik bij de opening een toespraak houden. Aanwezig was onder meer de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen. Het cadeau dat ik namens de leerlingen mocht aanbieden was een metershoge medaille-/bekerkast.  Mede door de invoering van de Mammoetwet werd de naam van de school gewijzigd in Ubbo Emmius Lyceum.

Ik ben "voorwaardelijk" overgegaan van gymnasium bèta naar gymnasium 6 bèta ( Ik was de laatste maanden  van de cursus (mei/juni 1966) afwezig door de ziekte van Pfeiffer.). Tijdens de zomervakantie van 1966 diende ik mij bij te spijkeren. Dat betrof vier taken/vakken (Latijn, Grieks, natuurkunde en scheikunde); eind augustus  ben ik vier keer mondeling door de desbetreffende vakdocenten ondervraagd en mocht ik overgaan!  De uitslag van het eindexamen en de diplomauitreiking was op 9 juni 1967, tegelijk met het einde van de Zesdaagse Oorlog in het Midden-Oosten. Ik kreeg als geschenk van de school een R.K. Bijbel Nieuwe Testament met opdracht. De anderen kregen een heruitgave van de Statenbijbel.

Ik ben rechten gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen ( 1967 - 1972),  met als richting notariaat, dit laatste wellicht mede doordat mijn vader notaris was. De eindexamencijfers zouden een andere keuze rechtvaardigen. Ik heb een tweede rechtenstudie richting privaatrecht gedaan aan de RUG in de avonduren tussen 1983 en 1986. Ik ben afgestudeerd in 1972 en  heb daarna gedurende 20 maanden mijn militaire dienstplicht vervuld. Ik heb de officiersopleiding gedaan en ben daarna terechtgekomen als secretaris bij de Krijgsraad Buitenland (Seedorf, Duitsland). Vervolgens ben ik nog vele jaren ( tot 1989 een keer per twee jaar ongeveer 10 dagen) op herhaling geweest, werkzaam bij de Militair Juridische Dienst, liaisonofficier en uiteindelijk reservemajoor b.d.

Als kandidaat-notaris heb ik drie jaar bij mijn vader gewerkt en daarna nog twaalf jaar bij zijn opvolger Hans Dijkstra. In 1987 ben ik notaris geworden in Groningen en heb gedurende 23 jaar mijn praktijk gehad aan het Emmaplein. Vanaf mijn 62ste ben ik met pensioen. Sedertdien ben ik als zzp-er (notarieel jurist) werkzaam bij mijn opvolger(s), thans ongeveer 15 tot 20 uur per week! Ik ben jaren lang tot maart 2019 rechter-lid geweest van het tuchtcollege voor het notariaat (Kamer van Toezicht). In de jaren '80 van de vorige eeuw ben ik een aantal jaren lid geweest van het bestuur van het Ubbo Emmius Lyceum. In die hoedanigheid heb ik me beziggehouden met het reglement van de medezeggenschapsraad.

Vanaf mijn veertiende heb ik gehockeyd in Stadskanaal en vanaf mijn achtendertigste nog een aantal jaren in Groningen. Ik heb veel in de hockey-organisatie gedaan en werd bij mijn afscheid beloond met het predicaat  "lid van verdienste" KNHB.

Karel Kuhlmann, Groningen, juli 2019.

Foto 1: Karel Kuhlmann spreekt als voorzitter van de leerlingenvereniging "Cornelis Hoving".

Foto 2: Karel Kuhlmann wenst de heer Algera geluk met de nieuwbouw van de school.

Foto 3: een eerste klas, genomen op 11 november 1961: 1e bank: Jeanne Höhenstein, Corrinne Döbken, Theunis Martens; 2e bank: Corrie Stuursma, Gerda Bouwman, Jan Kurt Brinkman, Otto Wolfs, Rieks Jansen; 3e bank:Corrie Erkelens, Henriëtte Kievits, Karel Kuhlmann, Herman Vos, Helma Vergouwe; 4e bank: Jan Adriaan Windig, Henk Haisma, Dick Voorintholt, Jan Fens; 5e bank: Casper Hut, Frits van der Elst † op 14 november 1961, Jannette Keizer, Minnie Kruize.

Foto 4: een eerste klas, genomen na 8 november 1961: 1e bank: Casper Hut, Jeanne Höhenstein, Corrinne Döbken, Theunis Martens; 2e bank: Jan Kurt Brinkman, Otto Wolfs, Rieks Jansen, Dick Vos; 3e bank: Karel Kuhlmann, Herman Vos, Helma Vergouwe, Trijnie Oudenampsen; 4e bank: Dick Voorintholt, Jan Fens, Margret Ossel, Catrien Eggens; 5e bank: Jannette Keizer, Minnie Kruize, Hans Boer.

Foto 5: Groepsfoto klassenavond van een eerste klas 1961 - 1962: van links naar rechts: bovenste rij: Jan Fens, Catrien Eggens, Henk Haisma, Margaret Ossel, Theunis Martens, Hans Boer; tweede rij: Jan Kurt Brinkman, Casper Hut, Karel Kuhlmann, Otto Wolfs, Dick Vos.

Foto 6: Tweede groepsfoto klassenavond van een eerste klas 1961 - 1962:: van links naar rechts: bovenste rij: Jannette Keizer, Minnie Kruize, Casper Hut, Dick Vos, Dick Voorintholt, Trijnie Oudenampsen, Helma Vergouwen, Henriëtte Kievits, Gerda Bouwman, Corrie Erkelens; tweede rij: Herman Vos, Otto Wolfs, Corrinne Döbken, Jeanne Höhenstein, Jan- Adriaan Windihg, Hans Boer, Corrie Stuursma; onderste rij: Karel Kuhlmann, Margaret Ossel, Catrien Eggens, Theunis Martens, Henk Haisma, Jan Fens; op de grond: Rieks Jansen, Jan Kurt Brinkman.

Foto 7: Bespreking organisatie grote schoolavond leerlingen met leraren 1967: Bovenaan: de heren Top en Stellingwerf, Joop Klein Haneveld,de heer Sloff; Karel Kuhlmann schrijft, onderaan op de rug gezien;  links Garjan  Meijer, rechts de heer Bult jr.

Foto 8: Bespreking organisatie grote schoolavond na kerstvakantie 1966, van links naar rechts  net zichtbaar de heer Bult jr., Garjan Meijer, Karel Kuhlmann, de heren Stellingwerf en Top, onderaan op de rug gezien: mevr. Tissink - van Urk en de heer Sloff.

Foto 9: het lint van de voorzitter van  de leerlingenvereniging "Cornelis Hoving", in de cursus 1966 - 1967 Karel Kuhlmann.

Frits van der Elst kwam om bij een verkeersongeluk in Valthermond op 14 november 1961.

Aanvullingen door Jeanne Höhenstein.

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.