Het lyceum bastte in de jaren ’60 uit zijn voegen en dus werd het tijd voor uitbreiding. De plannen voor nieuwbouw waren in ‘54 al ter sprake gekomen. Toen ook de vestiging van Philips in Stadskanaal een feit was, werd de noodzaak tot nieuwbouw alleen maar groter. Na enkele jaren van voorbereiding – bouwplannen ontwikkelen, onderhandelingen met Den Haag over de begroting – werd er in juni 1963 verheugd meegedeeld dat er gebouwd mocht worden. Twee jaar lang kregen de leerlingen les onder het gehamer en getik van de bouwvakkers. De nieuwe school werd in gedeelten in gebruik genomen. Zo werd de nieuwe gymnastiekzaal in november 1964 opgeleverd.

 

Op 16 september 1965 werd het nieuwe schoolgebouw geopend in de nieuwe aula. Staatssecretaris Grosheide had de eer om de officiële openingshandeling te verrichten, die bestond uit een druk op de knop van de ‘zoemerinstallatie’. Tien meisjes uit de eerste klassen huppelden het podium op en droegen samen de letters met de nieuwe naam van de school: Ubbo Emmius.

Er werd binnen het bestuur al geruime tijd gedacht over een nieuwe naam bij de opening. Tijdens de bestuursvergadering van 1 september 1965 is uitvoerig gesproken over een nieuwe naam. Eerst is gestemd of er een nieuwe naam voor het Chr. Lyceum moest komen. De meerderheid (8 voor, 3 tegen, 3 blanco) was voor verandering. Daarna is de bij de voorzitter een binnengekomen schriftelijke suggestie met toelichting in stemming gebracht. Resultaat: 12 voor, 2 blanco. De suggestie kwam uit de commissie voorbereiding opening nieuw schoolgedeelte. De commissie bestond uit Erkelens, Van Beekum, Bult, Reenders, Kiewiets, Hoen, te Velde en Wilts. 

De redactie van het schoolblad De Schakel had zich in een artikel kritisch uitgelaten over de naamkeuze. Auteur Martien Brinkman vertelt..

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.