Met ingang van de cursus 1962 - 1963 kwam er een voorbereidende klas op zaterdagmorgen, te geven door docenten van het Lyceum in plaats van het toelatingsexamen. Subsidieaanvragen hiervoor van de gemeenten in de regio werden afgewezen, dus de ouders moesten er zelf voor betalen.De vereniging hief hiervoor schoolgeld. Er werden per cursus ongeveer 35 zaterdagmorgens van elk vijf lesuren lesgegeven. Voor de huur van boeken moest vijf gulden worden betaald. Met ingang van de cursus 1968 - 1969 werd de voorbereidende klas afgeschaft door de invoering van de Mammoetwet.

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.