Zeker enkele tientallen jaren achtereen heeft de Chr. Mavo ‘’t Spieck’ in Onstwedde een uitstekende naam gehad in de regio Zuid-Groningen. Of, zoals bij de viering van het 50-jarig bestaan van de school in 1971 werd gezongen :
                                   

‘Onstwedde kent een sterke burcht,

daar leeft men veelal onbezurgd.

Tjieretjoeptjoep-faldera. Tieretjoeptjoepfaldera.

 

Bevolkt wordt hij door edel’-liên,

die aan het volk hun diensten biên.

Tieretjoeptjoep …….’ enz.

 

De portretten van de edelliên/burchtbewoners werden stuk voor stuk onthuld door ‘Bardje’ Simon Vasse, gekleed in passend kostuum.

 

Als slot zingen alle edelliên uit volle borst:
 

‘En de moraal van dit lied-gedicht,

is dat adeldom nog steeds verplicht.

TjiereMAVOfaldera, hij leve in de GLORIA-a-a-a-a-aaa-aa-a !’
 

Toen directeur Wim Oldehinkel in 1972 vertrok, werd adjunct-directeur Jan Dirk de Boer, geboortige Onstwedder, benoemd tot directeur. Hij zou zijn benoeming echter pas aannemen nadat alle docenten van de school hun vertrouwen in zijn benoeming hadden uitgesproken. Met diezelfde insteek gaf hij in de jaren daarna leiding aan het schoolgebeuren. Niets werd er doorgedramd. Nee, steeds diende het draagvlak voor besluiten 100 % te zijn.

Die manier van werken, gecombineerd met het feit dat verreweg het grootste deel van de docenten in Onstwedde of onmiddellijke omgeving woonde, maakte ‘’t Spieck’ in Westerwolde tot een sterke school.

 

Dat bleek bijvoorbeeld ook uit de groei van het leerlingental. Een groei die al enigszins in de jaren ’60 was ingezet, maar die in de jaren ’70 en ’80 fors doorzette. Dat lijkt merkwaardig. Waar immers een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio de deuren moest sluiten, groeide ‘’t Spieck’. Toen er zo’n 225 scholieren de school aan de Boslaan bevolkten, was de bovengrens bereikt. Het in 1962 in gebruik genomen schoolgebouw kon een groter aantal simpelweg niet aan. De houten kantine die het schoolbestuur in 1974 voor eigen rekening liet plaatsen, kon die grens ook niet verleggen.
 

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.