Begin oktober 1971 krijgt geschiedenisdocent Jan Wilpshaar drie dagen vrij voor een cursus voor beginnende docenten in ’t Harde. Accommodatie: luxe hotel, goed van eten en drinken. Alles gratis!! Effect? Twijfelachtig.

Begin cursus ’71-‘72 komen er zes noodlokalen bij.

De schoolclub Cornelis Hoving wordt met ingang van de nieuwe cursus opgeheven in verband met gebrek aan leerlingen, die zich hiervoor wilden inzetten.

Democratisering is veel aan de orde. Er komt een overlegorgaan, bestaande uit de rector, een conrector, twee stafleraren en voor elke jaargang leerlingen twee klassenvertegenwoordigers.

Er vindt een excursie van de tweede klassen naar de Kwartjesberg in Drouwenerzand plaats in de eerste week van de cursus. Besloten wordt dat voortaan alle werkweken in een en dezelfde week plaatsvinden.

De nieuwe Mammoetwet dwingt de leraren tot meer coördinatie.

In november 1971 wordt er vergaderd over de invulling van het schoolonderzoek per vak. Voor veel docenten was het onduidelijk wat de term 'schoolonderzoek' inhoudt. Later wordt overgegaan tot het 'schoolexamen'. In het begin heerst er een grote vrijheid om dit schoolexamen in te vullen. Bij het vak geschiedenis gaat het over de laatste 50 jaar en twee bijzondere onderwerpen, naar keuze van de leraar. Tussen 1971 en 1981 is er voor het vak geschiedenis alleen een schoolonderzoek. Het eerste centrale examen voor dit vak is in 1982. 

Het programmaboekje van de schoolavond in 1971 munt uit door soberheid. Er staat toneel op het programma door Kreaton.  

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.