Toen ik in 1979 de tekenlessen van mijn bekende voorganger Karl van Beekum overnam, was er naast het gewone tekengerei niets. Geen leerboeken zoals bij ieder ander vak, geen kunst- of anatomieboeken, geen instructieve platenboeken met b.v. dieren, planten, kleding enz. Maar ook geen modellenkast met interessante voorwerpen om na te tekenen. Projectiemogelijkheden waren eveneens afwezig.

Tekenen was gewoon een vak achter de streep. Het telde slechts mee ter afronding en je kon er geen examen in doen. Waarom ook, je kon er immers niets mee.

Het geluk was met mij. Ik startte op Ubbo met een nieuwe collega Edmond Spierts, vriend en klasgenoot van Academie Minerva, ook ‘eerstegrader’ en eveneens bedreven in kunst- en cultuurgeschiedenis. Bovendien was hij een begenadigd illustrator. En dat sprak veel leerlingen aan. Na overleg met de schoolleiding en vakcollega’s en vooral eindeloos veel gesprekken met sceptische collega’s kregen we het na enkele jaren voor elkaar: TE en HV kwamen vóór de streep! Er werden methodes ingevoerd en boeken en dia’s aangeschaft. HV en TE werden eindexamenvakken, HV op de havo en Te/KG als centraal examen op het vwo.

We moesten echter voor veel zaken roeien met de riemen die we hadden. Veel min of meer afgedankte zaken bij andere vakken kwamen intensief in gebruik. Een ‘slede’ diaprojector en verduisteringsgordijnen van aardrijkskunde, een episcoop (waarmee je platen uit een boek kan projecteren), een anatomische pop met ‘losse’ organen, schedels van dieren en zelfs een menselijke borstkorf, allemaal van biologie. Van natuurkunde een glazen modellenkast, een oude ‘slinger’ telefoon, weerstands- en ampèremeters en een modelvliegtuig dieselmotortje. Kunst en geschiedenisboeken van het gymnasium en van geschiedenis en tenslotte koffie van Giny.

Toen de intensiteit van het lesgeven m.b.t. de vwo eindexamens kunst en cultuurgeschiedenis toenam, is er een nieuwe carrouselprojector aangeschaft waarin in één keer tachtig dia’s konden worden geplaatst. Dat was gunstig omdat het door het Ministerie van OCW jaarlijks verstrekte beeldmateriaal daarmee overeen kwam.

Het werken met de video en later met DVD en beamer heb ikzelf tijdens mijn reguliere schooltijd niet meer meegemaakt. Wel tijdens de lessen aan de Volksuniversiteit die ik o.a. gaf op de UBBO locatie Maarsdreef.

 

Hans Hilbrands, oud-docent tekenen en kunstgeschiedenis

 

1. Episcoop voor platen of boeken

2. Slede projector voor 25 dia’s

3. Carrousel projector voor 80 dia’s

4. Filmprojector (AMPRO) voor 30mm films

Deze filmprojector uit de 60er jaren kregen we ook van biologie, maar die is voor kunstgeschiedenis nooit gebruikt.

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.