Onderwijsstaking 1982.

Staken? Dat deed je in het onderwijs niet! Leerlingen horen niet naar huis gestuurd te worden. Toch vond er in 1982 een massale staking plaats in het onderwijs en de eerste staking op het Ubbo Emmius Lyceum. Er heerste diepe verontwaardiging over de plannen van minister Deetman over het beperken van de rechten van leraren, salariskortingen en het vormen van grotere klassen. In die tijd waren veel leraren in het voortgezet onderwijs lid van het Nederlands Genootschap van Leraren (NGL). Het NGL wees het Ubbo Emmius Lyceum aan als stakingsschool. Een groot deel van de leraren gaf gehoor aan de oproep tot deze vijfdaagse staking in de maand november. De stakende leraren kwamen bijeen in hotel Dopper. Er werden o.a. spandoeken gemaakt voor de manifestatie op het Malieveld in Den Haag. De leerlingen kregen een zogenaamd "gatenkaasrooster", omdat alleen de lessen van de niet stakende docenten doorgingen. De verhouding tussen de stakers en het bestuur was enige tijd ernstig bekoeld. In een brief van de stakers aan het bestuur staat o.a. dat een delegatie van "aanstaande" stakers ijzig was ontvangen door het bestuur, kortstondig was aangehoord en vervolgens weggestuurd. Het bestuur reageerde op deze brief met een brief waarin de staking als middel werd afgewezen. De brief eindigt als volgt:  "Een staking brengt verwijdering en misverstanden, aan ons en aan u de taak om ons daardoor niet te laten hinderen en ons werk goed te doen."

Jan Frankema

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.