Uit het jaarverslag van 1980: In de loop der jaren is het lesgeven min of meer ingrijpend veranderd o.a. door verminderde motivatie van de leerlingen en door de brugklassers: ongeconcentreerde en veel aandacht vragende 12-jarigen. Onderwijsvernieuwing: discussie over de vraag ‘willen wij een veldloopmodel of expeditiemodel’? (aan de orde gesteld door de heer Sloff). Ons antwoord: expeditiemodel. Dit past beter bij onze algemene doelstellingen. Werken in een sfeer van ‘samen uit, samen thuis’.


Uit het jaarverslag van 1981: Het viel op dat havo-bovenbouw omvangrijker is dan vwo-bovenbouw en dat in de brugklassen steeds meer havo-adviezen dan vwo-adviezen werden gegeven. Volgen we hiermee ons zelfgekozen ‘expeditiemodel’ of is het een ‘veldloopmodel’ geworden?

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.