Op 5 augustus 1918 ontvang de heer Grietinus Zwartsenberg een circulaire van het Comité voor de oprichting van een rijks-hbs. ‘Daaraan konden we niet meedoen’, schrijft hij in zijn beknopt jaarverslag uit 1920. Hij vertelt verder: ‘Enkele dagen later kwam ds. Heida bij mij met de vraag of het niet mogelijk was een Chr. H.B.S. hier te krijgen.

Op donderdag 8 augustus 1918 werd in gebouw Eendracht bij de gereformeerde kerk aan de Poststraat het voorlopige Comité voor de oprichting van een Christelijke hbs opgericht. Het Comité stuurde een circulaire naar een aantal vermogende mensen in de Kanaalstreek van ‘positief protestants christelijke beginselen’ om geld in te zamelen. Het startkapitaal werd op 60 à 70.000 gulden geschat. Een fors bedrag om in die tijd bij elkaar te krijgen.

Op 3 oktober 1918 vond in gebouw Eendracht de officiële oprichtingsvergadering plaats van het Comité van de Vereeniging voor Christelijk Middelbaar Onderwijs in de Veenkoloniën. Ten aanzien van de grondslag werd het volgende bepaald in artikel 2 van het concept Statuten:

 

De Vereeniging staat voor het onderwijs in hare school te geven op den grondslag der waarheid door Gods Woord geopenbaard en in “De Nederlandsche geloofsbelijdenis” nader uitgedrukt. Om zijn gevoelens over de Sacramenten wordt geen Leeraar buitengesloten.’

 

Die laatste bepaling was nodig om baptisten en Luthersen tegemoet te komen, want de Nederlandsche Geloofsbelijdenis was ‘streng’ calvinistisch. Een uitgebreid reglement werd vastgesteld. Een gevolg van het streven naar een christelijke hbs was dat er – althans tijdelijk – meer samenwerking kwam tussen diverse kerkelijke groeperingen; uitzonderlijk in een sterk verzuilde samenleving.

Op vrijdag 28 maart 1919 vond de oprichtingsvergadering van de vereniging plaats. Er was een bedrag van bijna 60.000 gulden bijeen gebracht. Dat werd, ondanks de hongere inzet, voldoende geacht om door te zetten. De fondsenwerving bleef doorgaan. Enkele intekenaren hadden ook een bedrag toegezegd voor een rijks-hbs. Mocht deze tot stand komen, dan zou hun toezegging voor het christelijk comité komen te vervallen.

Tijdens de oprichtingsvergadering werden de leden van het eerste bestuur gekozen. Voorzitter werd ds. Heida. De bestuursleden behoorden tot de notabelen uit de regio. Drie predikanten, een arts, een aantal middenstanders, een burgemeester en een aantal niet onbemiddelde landbouwers namen zitting in het eerste bestuur. In dezelfde vergadering werd besloten om te streven naar een handelsschool met tweejarige cursus.

Het bestuur stuurde begin april 1919 een telegram aan de minister van onderwijs, waarin hem het streven werd meegedeeld om een inrichting voor middelbaar onderwijs te stichten in de regio. In april 1919 bezocht ds. Heida een lid van de Tweede Kamer en de benodigde formulieren werden verzonden. Door dit snelle handelen en de goede connecties boekte het bestuur succes. Den Haag stemde in: de christelijke hbs zou er komen.

Omdat het bestuur al op 1 september van dat jaar wilde starten met de school, had het vinden van een geschikte locatie urgentie. Al op 3 april 1919 kwam deze kwestie in de bestuursvergadering aan de orde. Toen werd besloten een villa van de rooms katholieke kerk te kopen aan de Drouwenermond (nu het woonhuis van de familie Groen). De bedoeling was om later ergens anders nieuwbouw te plegen. Die villa was begin juli 1919 beschikbaar. De aankoopsom was 16.000 gulden.

De villa werd voor 4000 gulden door de firma Linzel verbouwd tot school en boven in het huis werd woonruimte gemaakt voor de directeur. Architect was de heer J. Groof (zie ook het filmfragment met zijn dochter Betsy Munneke-Groof). In het gebouw werden twee eerste en een tweede klas ondergebracht. Voor een handelsschool was geen ruimte.

De bouwcommissie deelde in december 1919 mee dat zij voor de bouw van een nieuwe school een optie had op een terrein aan de nieuwe Stationsweg over de Molenwijk aan de linkerkant, groot ¾ hectare. Ook werd nog steeds gesproken over de bouw van een handelsschool. In de buurt zouden ook woningen gebouwd kunnen worden. Verder gingen geruchten over het oprichten van een kweekschool. Uiteindelijk bleef het alleen bij een hbs.

1920 Het voltallige schoolbestand1977 Het huis van onze vader1977 Het huis van onze vader1919 De keuken werd gebruikt als docentenkamer1920

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.