Jaap Erkelens stond erop dat het vak dat hij doceerde niet godsdienstonderwijs, maar Bijbelonderwijs zou heten.Zijn bijnaam was Amos, de profeet uit Tekoa, die opkwam voor de armen en verdrukten. Hij was van 1954 tot 1973 leraar aan het Ubbo. Bij de afbeeldingen een biografie over hem.Anekdotisch is dat - als je je bijbel vergeten had - er een dubbeltje in een zelf in elkaar geknutseldkartonnen doosje moest. De opbrengst kwam ten goede aan de Wilde Ganzen actie ( die nog steeds bestaat). In 1980, 7 jaar na zijn pensionering schreef Jaap Erkelens een boekje over de profeet Jona voor het middelbaar onderwijs met vragen en opdrachten onder de titel "Maak u op...". 

Wat moest je in de cursus 1960-1961 voor Bijbelonderwijs  in klas 1 en 2 zoal aanschaffen?: J.L.Erkelens, 'Bijbelkennis I'  Meinema Delft en in klas 2,  idem,  Bijbelkennis II' en in klas 5 HBS: van Peursen ( hoogleraar theologie en filosofie VU Amsterdam), 'Cultuur en Christelijk geloof' Kok Kampen en in klas V Gymnasium: Brillenburgh Wurth (hoogleraar ethiek Theologische hogeschool Kampen), 'Christelijke zedeleer' en iedere leerling moest een  Bijbel: Nieuwe Vertaling 1951, een Schoolatlas van de Bijbelse geschiedenis (Van Deursen) en een bundel Psalmen en Gezangen voor de Ned. Herv. kerk, nieuwe bundel tekstuitgave aanschaffen.

Erkelens in de jaren zestig in Stadskanaal, persoonlijke herinnering van oud leerling Martien E. Brinkman

Erkelens was een actieve en creatieve godsdienstleraar. Hij schreef zelf zijn eigen lesboeken en was nauw betrokken bij de weekopeningen. Daarnaast ontplooide hij tal van andere activiteiten.

In de Kanaalstreek had hij toestemming (preekconsent) om in de Gereformeerde Kerken te preken. Dat deed hij regelmatig.

Mijn promotor, prof. Kuitert, vertelde me eens, toen hij hoorde dat ik uit Stadskanaal kwam, dat hij in die zestiger jaren twee leraren uit die plaats op bezoek had gehad  die hem vroegen hen een hart onder de riem te steken. Dat moeten Bult en Erkelens zijn geweest. Ze lagen toen kennelijk onder vuur vanwege hun lezingen over bijbel en evolutie. Bult schreef daar in 1962 ook een boekje over.

In m’n eindexamenjaar (1968) liet hij me eens een inleiding houden over een door de Hervormde Synode uitgegeven boek over moderne bijbeluitleg. Het boek heette ‘Klare wijn’. Ondanks het feit dat ik toen al wel theologisch geïnteresseerd was, zal ik, zo bedenk ik nu, hooguit de helft begrepen hebben, om nog maar niet over m’n (arme) klasgenoten te spreken. Wat Erkelens betreft, sprak daar  een hoog ambitieniveau uit. Hij onderschatte je als leerling niet.  

Met pater dr. Wim Boelens s.j. was hij ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) veel op stap in de Veenkoloniën om over oecumenische ontwikkelingen te praten. Boelens was in die jaren in het bisdom Groningen speciaal aangesteld voor de oecumenische contacten.

Op school was Erkelens de stimulerende kracht achter het schoolkoor  'Les Amis de la chanson'  dat o.l.v. Wim Dalmeijer ondermeer tijdens kerstvieringen in de Poststraatkerk zong. Ze zongen dan het lied 'Kijk omhoog, Sammy' van Ramses Shaffy.  Ik dacht met Nelleke Vierkant als soliste.

Zonder Erkelens zou ik waarschijnlijk nooit theologie zijn gaan studeren. Ter felicitatie kwam hij me na mijn eindexamen de gevangenisbrieven (Widerstand und Ergebing, vertaald als Verzet en overgave) van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer brengen. Met een mooie opdracht voorin staat het al meer dan 50 jaar kapot gelezen in m’n boekenkast.                            

Martien E. Brinkman, emeritus hoogleraar theologie Vrije Universiteit Amsterdam

Foto 1: portret van Jakob Leendert Erkelens.

Foto 's 2 t/m 5: Materiaal, aangeleverd door de familie Erkelens.

Foto 6: rouwkaart van de heer Erkelens.

Foto 's 7 t/m 9: interview, afgenomen door schoolkrant "De Schakel" met de heer Erkelens in 1963.

Foto 10: omslag van het boekje "Sjaloom" , waarin het behandelen van eiigentijdse onderwerpen over ethiek en evolutie niet ontweken werden.

Foto 11: voorkant van het boekje "Maak u op ..."

Foto 12: achterkant van het boekje "Maak u op ...

Foto 13: portret van Martien Brinkman

 

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.