Jaap Erkelens stond erop dat het vak dat hij doceerde niet godsdienstonderwijs, maar Bijbelonderwijs zou heten.Zijn bijnaam was Amos, de profeet uit Tekoa, die opkwam voor de armen en verdrukten. Hij was van 1954 tot 1973 leraar aan het Ubbo. Bij de afbeeldingen een biografie over hem.Anekdotisch is dat - als je je bijbel vergeten had - er een dubbeltje in een zelf in elkaar geknutseldkartonnen doosje moest. De opbrengst kwam ten goede aan de Wilde Ganzen actie ( die nog steeds bestaat). In 1980, 7 jaar na zijn pensionering schreef Jaap Erkelens een boekje over de profeet Jona voor het middelbaar onderwijs met vragen en opdrachten onder de titel "Maak u op...". 

Wat moest je in de cursus 1960-1961 voor Bijbelonderwijs  in klas 1 en 2 zoal aanschaffen?: J.L.Erkelens, 'Bijbelkennis I'  Meinema Delft en in klas 2,  idem,  Bijbelkennis II' en in klas 5 HBS: van Peursen ( hoogleraar theologie en filosofie VU Amsterdam), 'Cultuur en Christelijk geloof' Kok Kampen en in klas V Gymnasium: Brillenburgh Wurth (hoogleraar ethiek Theologische hogeschool Kampen), 'Christelijke zedeleer' en iedere leerling moest een  Bijbel: Nieuwe Vertaling 1951, een Schoolatlas van de Bijbelse geschiedenis (Van Deursen) en een bundel Psalmen en Gezangen voor de Ned. Herv. kerk, nieuwe bundel tekstuitgave aanschaffen.

Foto 1: portret van Jakob Leendert Erkelens.

Foto 's 2 t/m 5: Materiaal, aangeleverd door de familie Erkelens.

Foto 6: rouwkaart van de heer Erkelens.

Foto 's 7 t/m 9: interview, afgenomen door schoolkrant "De Schakel" met de heer Erkelens in 1963.

Foto 10: omslag van het boekje "Sjaloom" , waarin het behandelen van eiigentijdse onderwerpen over ethiek en evolutie niet ontweken werden.

Foto 11: voorkant van het boekje "Maak u op ..."

Foto 12: achterkant van het boekje "Maak u op ...

 

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.