De verzuiling was ook in de school zichtbaar. Een hervormde rector, een gereformeerde conrector: de balans tussen de verschillende protestantse kerken bleef op het lyceum op deze manier in evenwicht. Katholieke en joodse leerlingen hoefden niet deel te nemen aan de godsdienstlessen. Op dit vlak leek er grote tolerantie te bestaan. Al waren er uiteraard ook altijd uitzonderingen onder de docenten.

Een vraag over de doop werd tijdens de godsdienstles door de leerlingen die behoorden tot de Baptistenkerk en de Vergadering van Gelovigen anders beantwoord: hier was immers de volwassendoop gebruikelijk. Het kwam in de les tot felle discussies wat het ‘juiste’ antwoord op de vraag was.

Een les van Nederlands docent Van der Ploeg over de Tachtigjarige Oorlog werd vanuit protestants-christelijk standpunt behandeld. Hij liet dan wel merken dat het kon zijn dat sommige leerlingen het hier niet mee eens zouden zijn. Desalniettemin werd het katholieke standpunt niet behandeld. Zo ontbrak ook het verhaal over de martelaren van Gorcum.

Ook bij het gezin Klein Haneveld was de verzuiling in het leven van alledag wel zichtbaar. Bij wie doe je bijvoorbeeld boodschappen? Als directeur van de ulo kon je, zo was de overtuiging, geen ‘partij’ kiezen. Zodoende kreeg het gezin per week drie bakkers met verschillende geloofsovertuiging over de vloer.

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.