In de jaren zeventig ressorteerde de tot Mulo omgedoopte ULO aan de Hoofdstraat onder de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Stadskanaal en Omgeving. Directeur was de heer Geert Meinders. In 1976 telde de school 24 docenten, deels aangesteld in parttimebetrekking. Het leerlingenaantal bedroeg ongeveer 400. Voor het onderwijs werd gebruik gemaakt van het oude ULO-gebouw. In de jaren zestig was dat echter uitgebreid met een aanbouw van enkele lokalen en op het schoolplein waren houten noodlokalen geplaatst. Vooral op hete zomerdagen was het verblijf in die lokalen voor iedereen een hele opgave. Met tuinsproeiers op het dak probeerde conciërge Hein Sikkema (voor het gevoel: tevergeefs) de binnentemperatuur een beetje dragelijk te maken.

Het onderwijs op de na de Mammoetwet Mavo geheten school was traditioneel in de goede zin van het woord - en daarmee zoals iedereen in de Kanaalstreek dat wenste en verwachtte: een doorgaans prettige sfeer, een op individuele leerlingen gericht pedagogisch klimaat, betrokken (vak)docenten, geen wilde onderwijsexperimenten. Degelijk christelijk onderwijs met inhoud dus. Maar met 400 leerlingen was het verouderde gebouw al langere tijd overvol en ook de faciliteiten voor docenten en onderwijsondersteunend personeel waren uiterst beperkt, zo niet primitief. In de lunchpauze en tijdens vergaderingen zaten de docenten in de lerarenkamer zo’n beetje bij elkaar op schoot, administratrice mw. Van Gelderen moest haar stencils en papieren in de keuken op een nauw plekje tussen kratten en voorraaddozen typen, en de overblijfruimte voor de leerlingen was niets anders dan een gewoon leslokaal met een luik naar de keuken. De beperkte voorzieningen deden aan het niveau van het onderwijs en de sfeer niet wezenlijk af maar het verlangen naar een nieuw schoolgebouw was bij iedereen - leerlingen, leraren, medewerkers en bestuur - groot en groeiend, dat wel.

Hans Koppen, docent aardrijkskunde aan De Steiger van 1 november 1972-1 augustus 1977

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.