Begin jaren ‘70 liepen veel jongens met lang haar rond. Er was zowel onder leraren als leerlingen een behoorlijke groep, die er uitgesproken linkse of socialistische denkbeelden op nahield. Denkend aan de jaren '70 in Stadskanaal zie ik de langharige leerlingen al dagdromend door de Stationslaan lopen.

In die tijd waren er nogal wat leerlingen, die softdrugs gebruikten. Er deden allerlei geruchten de ronde. Zo zouden bij het busstation en in het fietsenhok softdrugs van hand tot hand gaan.

Tegelijkertijd werd er ook een hele andere dicussie gevoerd: op 3 oktober 1970 werd een bezinningsbijeenkomst met als onderwerp ‘Wat houdt christelijk onderwijs in?’ gehouden, waaraan bestuursleden en 45 docenten deelnamen. Gesproken werd over de vraag of de dag al of niet gesloten moest worden met gebed.

In die jaren was er groep jonge leraren, afkomstig uit de stad Groningen, die kwamen lesgeven aan het Ubbo. Velen van hen onderscheidden zich wat ideeën en levensstijl betreft van de ‘oude’ garde. Zij legden meer de nadruk op creativiteit. Jarenlang traden enkele van deze jonge leraren op in cabarets voor collega’s. Bekijk de foto van het optreden van Harmen Oostra en Lykele Meibos bij het aftreden van de heer Algera in 1977 maar eens.  Enkelen lieten zich door de leerlingen aanspreken met de voornaam, maar dat heeft niet lang geduurd. Voor het eerst ging een jong stel ongehuwd samenwonen, nog wel in het oerdegelijke Vledderveen. Daarover ontstond tijdelijk enige commotie, maar al heel snel hoorde je er niets meer van.

 

Er werd uitgebreid gesproken over democratisering en medezeggenschap van de leerlingen. Bepaalde leraren, die al wat ouder waren, konden daar maar niet aan wennen. Tijdens een van de vele vergaderingen hierover werd het een van de docenten mevr. Zuiderweg – Oosterhof, lerares Frans te veel en sprak de gevleugelde woorden (met Gronings accent): ‘Wat, insprààk, die àp’n!’.  Zij stond bekend om haar gedegen manier van lesgeven. Hele rijtjes onregelmatige Franse werkwoorden  moesten er ingestampt worden. 

 

Korte tijd later waren er wel jonge leraren Frans te vinden. Hun stijl leek anders, maar ook bij hen ontkwamen de leerlingen er niet aan om de Franse werkwoorden uit hun hoofd te moeten leren. Oud en nieuw bleek na verloop van tijd niet zo veel van elkaar te verschillen.

Jan Wilpshaar, leraar geschiedenis aan Ubbo Emmius Stationslaan van 1969 tot 2005.

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.