In het voorjaar van 1989 werd er door de schoolleiding een PR-commissie ingesteld, met het doel meer eenheid te brengen in het het uiterlijk van de officiële schoolpublicaties: schoolgids, ouderbrief, rapport, brugwijzer, havo 4 wijzer, studiewijzer etc. Een bijkomende zaak was ook het veranderde profiel van de school: van een Christelijke naar een RK-PC signatuur. Genoemde commissie bestond uit enkele leden van de schoolleiding: Karl Rosman, Ben Rekker en enkele docenten, waaronder ikzelf. Ik maakte deel uit van het team, niet alleen als leraar tekenen en kunstgeschiedenis maar ook omdat ik ooit grafisch vormgever was.

De opdracht was het ontwerpen van een modern, herkenbaar logo met een dito huisstijl. Na wat ‘vingeroefeningen’ en diverse inspraakrondes bij bestuur en personeel kwam het uiteindelijk tot een ‘totaalontwerp’ dat de goedkeuring van alle betrokken partijen kon wegdragen.

Uitgangspunt voor de vormgeving werd het kunstwerk op het plein bij de hoofdingang van de school: de stapeling van betonblokken. Hoewel er altijd grappen over werden gemaakt, ‘materiaal dat na de grote verbouwing was blijven liggen’, betrof het een werk van de beroemde kunstenaar Carel Visser (1929-2015).

Het heet ‘Stapeling’ (1965) en behoort tot een stroming die vooral in de zestiger en zeventiger jaren heel populair werd: Minimal Art: Volkomen abstract, zo onopvallend mogelijk, dus geen naam of sokkel en het liefst in dezelfde materialen als de omgevende bebouwing, vaak beton of (roestig)Corten staal. Het rijk verstrekte een éénmalige subsidie voor de aanschaf van een kunstwerk voor een ‘openbaar’ gebouw, ter grootte van 1% van de bouw of verbouwsom. Overigens was deze regeling nog tot vrij recent van kracht, maar maakten veel instellingen daar uit onwetendheid  geen gebruik van.               

De school werd in de 60er jaren drastisch verbouwd. Een nieuwe vleugel, hal, aula en ingangspartij. In het kader van genoemde 1% regeling vertrok een Ubbo-delegatie naar Het Kröller-Müller Museum om daar eens rond te kijken naar een geschikt werk. Na een gesprek met de beroemde kunstenaar viel de keuze op ‘Stapeling’. Volgens deze liet de rigide vormgeving de degelijkheid zien van het Christelijk onderwijs. En dat sprak de delegatie natuurlijk zeer aan.

Het ontwerp voor het logo borduurde voort op dat gegeven. De stapeling horizontale blokken, in middelgrijs uitgevoerd, konden zowel staan voor stabiliteit, degelijkheid, als voor dikke boeken. Wel werd er een dynamisch element aan toegevoegd: diagonale lente-gele strepen, als invallend zonlicht en de dynamiek van de jeugd. Het nieuwe logo werd bij de hiervoor genoemde schoolpublicaties gecombineerd met schetsmatige tekeningen van schoolsituaties en een zgn. ‘outline’ lettertype. Ook zijn er nog een aantal pogingen ondernomen om bepaalde delen van het gebouw in dezelfde stijl met geel en grijs uit te voeren.

Ondanks dat de recensies zeer positief waren, werd een aantal jaren later toch voor een ander logo gekozen. Een kopie van een bestaand logo van een Amerikaanse energiemaatschappij. Een ‘worstvorm’ met aan de binnenzijde nog een stukje worst, samen de letter E vormend. De kleuren werden toen ciaanblauw en citroengeel.

Hans Hilbrands, oud-docent tekenen en kunstgeschiedenis

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.