Uit het jaarverslag van 1982
Computeronderwijs: met 8 computers hebben collega’s wiskunde, Nederlands en muziek aan de klassen 2 en 3 computerles gegeven. Er zou een apart computerlokaal worden ingericht. Het lag in de bedoeling dat de computers meer en meer ter ondersteuning van de vakken gebruikt gaan worden.

Uit het jaarverslag van 1985
Er waren dit jaar 16 computers en men kon beschikken over een prachtig computerlokaal. Een aantal collega's heeft een cursus gevolgd voor het gebruik van dit mooie 'speelgoed'.

Uit het jaarverslag van 1986
Computers: er waren dat cursusjaar (voorlopig)voldoende computers in de school. De docenten zouden zich echter nu gaan moeten bekwamen in het gebruik ervan.

Uit het jaarverslag van 1987
Computers: het bestuur heeft het aantal NIVO-computers aan gevuld tot 35 in het computerlokaal. De leden van de schoolleiding kregen de beschikking over een computer. Het personeel kon onder gunstige voorwaarden van het bestuur computers en bijbehorende apparatuur aanschaffen.

Uit het jaarverslag van 1988
Computers: het is al weer 8 jaar geleden dat enkele collega's een Teleac cursus 'micro-elektronica' hebben gevolgd met de bedoeling om te kijken in hoeverre op onze school de computer kan worden gebruikt. In dat jaar beschikte onze school behalve de computers voor de administratie, schoolleiding en decanen over 26 computers voor de verschillende vakken. Het bestuur verstrekte een renteloze lening aan het personeel voor de aanschaf van een computer voor privé gebruik.

Heeft u aanvullende informatie?

Deze website is altijd in ontwikkeling en nooit volledig. Kunt u dus meer vertellen over een foto of een fotoserie? Heeft u zelf beeldmateriaal beschikbaar dat u met ons wilt delen? Geef graag via onderstaand formulier uw informatie door!

Gaat het om één specifieke foto, omschrijf dan over welke foto het gaat. Vul ook uw contactgegevens in, zodat wij u kunnen benaderen bij aanvullende vragen. Alleen als u bij 'naamsvermelding' een vinkje zet voor toestemming, zullen wij eventueel uw naam vermelden in de presentatie. 

Heeft u beeldmateriaal, laat dit dan bij 'toelichting' weten zodat wij contact met u op kunnen nemen. 

× U heeft niet alle velden correct ingevoerd.